Pengurusan Kewangan

Tanda Alami Masalah Kewangan

Kad kredit

 • Membayar baki minimum sahaja setiap bulan.
 • Baki tertunggak meningkat setiap bulan.
 • Telah menggunakan kad pada had maksimum.
 • Kerap mengambil pendahuluan wang tunai.
 • Tidak membayar atau lewat membuat bayaran.
 • Kad kredit dibatalkan oleh pihak bank.

Pinjaman

 • Kerap menggunakan overdraf atau kemudahan pinjaman automatik daripada akaun semasa.
 • Menerima notis bayaran daripada pemiutang kerana tidak membayar hutang.
 • Gagal mendapat pinjaman kerana laporan kredit tidak memuaskan.
 • Meminjam wang daripada keluarga atau kawan untuk membayar hutang.
 • Kerap kali dihubungi oleh pihak pemungut hutang.

Simpanan

 • Menggunakan simpanan pada kadar yang membimbangkan.
 • Mempunyai sedikit ataupun tidak langsung simpanan untuk menangani perbelanjaan kecemasan.

Perbelanjaan

 • Hidup semata-mata bergantung pada pendapatan bulanan.
 • Bergantung kepada kerja sampingan, kerja lebih masa, komisen atau bonus untuk membiayai sara hidup.
 • Tidak mengetahui berapa banyak hutang sehinggalah penyata diterima.
 • Kerap kali bertengkar dengan pasangan mengenai wang.

Sumber : AKPK/Buletin Ringgit/Bank Negara Malaysia/Edisi 37/Mei 2013

Artikel Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button