Pengurusan Hutang

Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SDRS)

SDRS MENYEDIAKAN

Bantuan kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) berdaya maju yang menghadapi masalah pembayaran pembiayaan perniagaan dengan institusi kewangan melalui proses penyusunan atau penjadualan semula pembiayaan perniagaan tersebut.

Senario 1 Senario 2
 • Peminjam menghadapi masalah aliran tunai perniagaan
 • Mengalami kesukaran untuk memenuhi obligasi kewangan dengan pihak bank
 • Perbincangan dengan pihak bank untuk memulihkan semula pembiayaan sedia ada gagal mencapai jalan penyelesaian
 • Syarikat berjaya mendapat kontrak atau projek daripada kerajaan/agensi atau syarikat swasta/awam yang bereputasi baik
 • Memerlukan modal kerja tambahan
 • Permohonan kemudahan pembiayaan telah ditolak oleh institusi kewangan kerana syarikat mempunyai masalah pembiayaan tertunggak sedia ada
 • Perlu memulihkan semula perniagaan dan membayar balik pembiayaan
Siapakah yang layak memohon?

 1. Syarikat milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51% pegangan saham) dalam semua sektor.
 2. Memenuhi kriteria definisi PKS :
  • Jumlah pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang ; atau
  • Nilai jualan tahunan tidak melebihi RM 50 juta.
 3. PKS berdaya maju yang menghadapi masalah kewangan berikutan pembiayaan daripada institusi kewangan.
 4. Pembiayaan berkaitan dengan perniagaan sahaja.
 5. Perniagaan masih beroperasi.

Proses Permohonan

Bagaimana untuk memohon?

Borang permohonan SDRS boleh diperolehi dari :

 • Institusi Kewangan Peserta (IKP)
 • BNMLINK / Pejabat Wilayah BNM / Cawangan
 • Laman sesawang www.smeinfo.com.my

*Perkhidmatan yang ditawarkan di bawah SDRS adalah PERCUMA

Sumber : Bank Negara Malaysia

Artikel Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button