Akta dan PerundanganPerangkap KewanganTip dan Panduan

Perkara Asas Yang Perlu Diketahui Apabila Menandatangani Kontrak

Sebelum menerima tawaran pekerjaan, kebiasaannya anda akan dikehendaki menandatangani kontrak pekerjaan. Begitu juga apabila membeli kereta baharu anda dikehendaki menandatangani kontrak perjanjian sewa beli. Kalau membeli rumah pula, anda akan menandatangani perjanjian pinjaman perumahan. Istilah yang digunakan mungkin berlainan seperti ‘kontrak’, ‘persetujuan’, atau ‘perjanjian bersama’. Di Malaysia, semuanya dikawal di bawah Akta Kontrak 1950.

Berikut adalah beberapa perkara asas yang anda perlu ketahui ten tang kontrak:

Sekiranya terdapat kontrak yang tidak adil, anda sebenarnya diberi perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999, yang termaktub di dalam seksyen 24A, Bahagian IIIA, Terma Tidak Adil subseksyen C yang menyatakan “Terma Tidak Adil” ertinya mengambil kira semua keadaan yang boleh menyebabkan ketidakseimbangan signifikan dalam hak dan tanggungjawab pihak-pihak di bawah kontrak sehingga menyebabkan kerugian kepada pengguna.

Sumber: asklegal.my/Buletin Ringgit/Bank Negara Malaysia/Edisi 107/Mac 2019

Artikel Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button