Pelan Perbelanjaan

Kos Lain Yang Perlu Ditanggung Apabila Membeli Rumah

Apabila anda membeli sebuah rumah yang berharga RM500,000.00 sebenarnya terdapat beberapa kos lain yang perlu anda tanggung untuk memiliki rumah tersebut.

1. Yuran Guaman

Yuran guaman merupakan bayaran yang dibuat oleh pembeli hartanah untuk tujuan menyediakan dan merekod dokumen rasmi.

Di Malaysia, terdapat dua yuran guaman yang anda perlu sediakan, iaitu untuk Perjanjian Jual Beli (SPA) dan Perjanjian Pinjaman. Caj yuran guaman bagi kedua-dua perjanjian tersebut boleh dirujuk dalam jadual di bawah. Peratus dan kiraan kos untuk kedua-dua perjanjian adalah sama.

Walau bagaimanapun, yuran guaman jual beli adalah berdasarkan harga pembelian, manakala yuran guaman perjanjian pinjaman adalah berdasarkan jumlah pinjaman.

Harga Rumah (RM) Skala Yuran Guaman
RM 500,000 Pertama 1% (tertakluk kepada Fi Minimum RM 500)
RM 500,000 Yang berikutnya 0.8%
RM 2,000,000 Yang berikutnya 0.7%
RM 2,000,000 Yang berikutnya 0.6%
RM 2,500,000 Yang berikutnya 0.5%
Nilai melebihi RM 7,500,000 1% (tertakluk kepada Fi Minimum RM 500)

Jadual Yuran Guaman berdasarkan Perintah Saraan Peguam Cara (Pindaan) 2017
yang telah berkuat kuasa pada 15 Mac 2017

Pindaan Yuran Guaman tahun 2017 telah membenarkan peguam memberi diskaun tidak melebihi 25% daripada Yuran Guaman yang dikenakan untuk urusan pindah dan gadaian rumah.

2. Duti Setem

Duti setem merupakan cukai yang dikenakan terhadap pengiktirafan undang-undang untuk dokumendokumen tertentu. Dalam kes ini, duti setem melibatkan perjanjian jual beli dan perjanjian pinjaman. Caj duti setem untuk dokumentasi jual beli hartanah boleh dirujuk dalam jadual di bawah.

Harga Pembelian (RM) Caj Duti Setem
100,000 yang pertama 1.00%
400,000 yang berikutnya 2.00%
Jumlah yang berikutnya 3.00%

Caj duti setem untuk perjanjian pinjaman boleh dirujuk dalam jadual di bawah.

Jumlah Pinjaman Caj Duti Setem
Apa-apa jumlah 0.50%

Mulai 1 Januari 2017, pembelian rumah pertama yang bernilai RM300,000 ke bawah akan dikecualikan daripada bayaran duti setem pindah milik dan duti setem dokumen utama pinjaman.

Manakala untuk hartanah yang bernilai RM301,000 hingga RM500,000 pula, anda layak mendapat peremitan (diskaun) sebanyak RM5,000 daripada jumlah amaun sebenar duti setem pindah milik yang akan dikenakan, dan peremitan sebanyak RM1,500 daripada jumlah amaun sebenar duti setem dokumen utama pinjaman yang akan dikenakan.

3. Yuran Penilaian (apabila penilaian formal diperlukan)

Yuran penilaian merupakan kos yang dibayar untuk menentukan nilai sesuatu aset. Kos ini perlu ditanggung apabila pembeli membeli daripada penjual yang bukan pemaju. Yuran penilaian ini perlu dibayar kepada jurunilai hartanah.

Jadual di bawah menunjukkan caj yang dikenakan untuk yuran penilaian.

Jumlah Penilaian Caj
100,000 yang pertama 0.250%
1,900,000 yang berikutnya 0.200%
5,000,000 yang berikutnya 0.167%
8,000,000 yang berikutnya 0.125%
35,000,000 yang berikutnya 0.100%

Contoh: Hartanah bernilai RM500,000 dan pinjaman 90% (RM450,000)

Jenis Yuran Cara Pengiraan Jumlah Bayaran
1.     Yuran Guaman SPA RM500,000 yang pertama : RM500,000 x 1% = RM5,000

Tolak Diskaun 25% = RM1,250

RM3,750
2.    Yuran Guaman Pinjaman RM500,000 yang pertama : RM450,000 x 1% = RM4,500

Tolak Diskaun 25% = RM1,125

RM3,375
3.    Duti Setem Dokumentasi Jual Beli RM100,000 yang pertama : RM100,000 x 1% = RM1,000

RM400,000 yang berikut : RM400,000 x 2% = RM8,000

Tolak Peremitan duti setem pindah milik = RM5000

RM4,000
4.    Duti Setem Perjanjian Pinjaman RM450,000 x 0.5% = RM2,250

Tolak Peremitan duti setem dokumen utama pinjaman = RM1500

RM750
5.    Yuran Penilaian RM100,000 yang pertama : RM100,000 x 0.25% = RM250

RM400,000 yang berikut : RM400,000 x 0.2% = RM800

RM1,050
Jumlah RM12,925

Sumber : Buletin Ringgit/Bank Negara Malaysia/Edisi 97/Mei 2018

Artikel Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button