Pengguna

Keselamatan Perbankan Internet

Perkara yang anda PERLU lakukan

  • Pastikan kata laluan/nombor PIN anda disimpan dengan selamat. Jika perlu, hafal dan tukar kata laluan anda dari semasa ke semasa.
  • Semasa anda login, sila lihat alamat http:// pada URL.
  • Pastikan anda keluar sepenuhnya setiap kali sesi perbankan internet selesai dilakukan dan tidak hanya menutup browser.
  • Sekiranya anda tidak yakin terhadap ciri-ciri keselamatan pada komputer, jangan lakukan transaksi perbankan internet.
  • Gunakan perisian antivirus yang terkini seperti anti-spyware dan firewall.
  • Pastikan komputer dan laman sesawang yang anda lawati adalah yang terkini dan benar-benar tulen.
  • Sentiasa periksa tarikh dan masa, pastikan tarikh dan masa terakhir anda layari laman sesawang tersebut.

Perkara yang anda JANGAN lakukan

  • Jangan “klik” sebarang e-mel yang mempunyai “link” atau akses kepada laman sesawang perbankan internet.
  • Jangan berikan respon pada sebarang e-mel yang meminta maklumat peribadi anda, termasuk maklumat akaun bank anda.
  • Jangan tinggalkan komputer anda tanpa pengawasan apabila anda sedang mengendalikan transaksi perbankan internet.

Laporkan sebarang penipuan internet kepada

CyberSecurity Malaysia di
cyber999@cybersecurity.my
Tel: 1-300-88-2999

Sumber : Buletin Ringgit/Bank Negara Malaysia/Edisi 25/Mei 2012

Artikel Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button