Pelan PerlindunganPenggunaPerancangan Kewangan

Fraud Dalam Insurans – Lindungi Diri Anda

Apakah fraud dalam insurans?

Fraud dalam insurans adalah segala tipu daya/ketidakjujuran yang dilakukan dengan sengaja terhadap syarikat insurans atau pengendali takaful, oleh ejen insurans atau ejen takaful atau pengguna untuk mendapatkan keuntungan kewangan yang tidak wajar. Ia berlaku dan mungkin dilakukan dalam sesuatu transaksi oleh pihak yang berlainan, misalnya pemegang polisi atau pihak ketiga yang membuat tuntutan. Bentuk fraud mungkin pelbagai, daripada tuntutan yang sah tetapi nilainya dinaikkan/diperbesarkan sehinggalah kepada tuntutan yang sengaja diada-adakan atau palsu di mana kerugian sebenarnya tidak pernah berlaku.

Komponen utama fraud dalam insurans adalah:-

 • Niat untuk memperdaya
 • Keinginan untuk mempengaruhi syarikat insurans atau pengendali takaful supaya membayar lebih daripada yang sepatutnya

Fraud berlaku dalam semua kelas insurans.

Contoh fraud dalam insurans termasuklah:-

Mewujudkan tuntutan palsu

 • Kemalangan disengajakan – misalnya melalui “tumpahan minyak” atau kemalangan berangkai yang disengajakan dengan tujuan untuk membuat tuntutan insurans motor.
 • Tuntutan palsu terhadap kemalangan atau kecederaan yang tidak pernah berlaku.
 • Membuat tuntutan terhadap polisi insurans kemalangan diri bagi kecederaan yang disengajakan.
 • Kemalangan akibat tergelincir dan terjatuh yang disengajakan.
 • Tuntutan palsu tentang objek asing yang dijumpai di dalam makanan atau minuman.
 • Menipu tentang berlakunya kematian untuk mendapatkan bayaran manfaat atau mengemukakan tuntutan kematian palsu.
 • Pecah masuk, kecurian atau vandalism yang disengajakan.
 • Kebakaran yang disengajakan.
 • Penipuan tentang kecurian kenderaan.

Mengemukakan amaun kerugian yang terlalu tinggi

 • Meninggikan atau “menokok-tambah” nilai tuntutan, iaitu tahap kerosakan atau kecederaan yang dialami dalam kemalangan sebenar telah diperbesarkan.
 • Meninggikan nilai barang yang dicuri berikutan berlaku pecah masuk/kecurian.
 • Pembekal perkhidmatan perubatan meninggikan bil perubatan.

Menyatakan fakta salah untuk mendapatkan bayaran

 • Membuat tuntutan berganda dengan mempunyai perlindungan insurans berganda dengan syarikat insurans atau pengendali takaful yang berlainan untuk satu kenderaan dan untuk sesuatu kemalangan tertentu.
 • Membuat tuntutan bagi kerosakan yang telah dialami sebelum kemalangan semasa berlaku.
 • Membuat tuntutan hilang upaya separa atau menyeluruh akibat kecederaan ringan yang disengajakan.
 • Mendapat bayaran hilang upaya walhal bekerja di tempat lain dan menjalankan tugas kerja yang sama atau serupa.
 • Pembekal perkhidmatan perubatan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang tidak diberikan.
 • Membuat tuntutan hilang upaya palsu.
 • Pembekal perkhidmatan perubatan memberikan rawatan perubatan yang tidak diperlukan.
 • Mengenakan bayaran ke atas pemeriksaan perubatan yang tidak diberikan.

Ejen palsu

 • Penjualan insurans oleh syarikat insurans atau pengendali takaful yang tidak berlesen atau seseorang yang menyamar sebagai ejen syarikat insurans atau ejen pengendali takaful.

Bagaimana melindungi diri anda?

 • Berwaspada terhadap ejen insurans yang tidak berdaftar. Sebelum membeli insurans, hubungi syarikat insurans atau pengendali takaful atau Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM), Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) atau Persatuan Takaful Malaysia (MTA) untuk memastikan ejen berkenaan adalah ejen yang sah. Persatuan tersebut boleh dihubungi di alamat berikut:

1) Persatuan Insurans Am Malaysia
Tingkat 3, Wisma PIAM
150, Jalan Tun Sambanthan
50470 Kuala Lumpur
Tel : 03-2274 7399
Faks : 03-2274 5910
Laman sesawang: www.piam.org.my

2) Persatuan Insurans Hayat Malaysia
No. 4, Lorong Medan Tuanku Satu
Medan Tuanku
50300 Kuala Lumpur
Tel : 03-2691 6168/ 2691 6628/ 2691 8068
Faks : 03-2691 7978
Laman sesawang: www.liam.org.my

3) Persatuan Takaful Malaysia
Tingkat 21, Dataran Kewangan Darul Takaful
Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur
Tel : 03-2031 8160
Faks : 03-2031 8170
Laman sesawang: www.malaysiantakaful.com.org

 • Elakkan daripada membayar premium menggunakan wang tunai. Pembayaran hendaklah dibuat kepada syarikat-syarikat insurans atau pengendali takaful dan bukan kepada ejen. Minta resit sebagai bukti pembayaran premium.
 • Pastikan anda menerima polisi setelah membayar premium pertama anda.
 • Segera baca polisi insurans anda bagi memastikan perlindungan adalah sama seperti yang anda perlukan dan pastikan premium yang anda bayar dinyatakan dalam nota perlindungan/polisi anda.
 • Jangan menandatangani borang cadangan insurans atau takaful, atau borang tuntutan insurans atau takaful yang kosong.
 • Berasa syak wasangka sekiranya premium insurans atau sumbangan takaful terlalu rendah daripada apa yang ditawarkan oleh syarikat insurans atau pengendali takaful yang lain.
 • Sekiranya anda terlibat dalam kemalangan, berhati-hati terhadap sesiapa yang menawarkan penyelesaian segera secara tunai atau menggesa anda berurusan dengan bengkel kereta, klinik perubatan atau firma guaman tertentu. Mereka mungkin pihak yang terlibat dalam sindiket penipuan.
 • Bertegaslah untuk mendapatkan bil yang terperinci bagi pembaikan dan perkhidmatan perubatan yang diberikan dan semak perinciannya.
 • Hubungi syarikat insurans atau pengendali takaful anda, PIAM/LIAM/MTA atau pihak polis sekiranya anda telah ditipu atau sedang dipujuk supaya menyertai suatu fraud. Berikan maklumat sebanyak yang mungkin tentang kejadian/situasi tersebut seperti nama individu, amaun, tarikh dan jenis fraud yang dilakukan.

Sekiranya anda terlibat dalam kemalangan, berhati-hati terhadap sesiapa yang menawarkan penyelesaian segera secara tunai …

Bagaimana membuat aduan dan saluran penyelesaian yang tersedia

 • Sekiranya anda mempunyai aduan tentang produk atau perkhidmatan syarikat insurans atau anda tidak berpuas hati dengan penolakan atau tawaran penyelesaian tuntutan, anda hendaklah terlebih dahulu cuba menyelesaikan aduan tersebut dengan Unit Aduan Syarikat insurans berkenaan.
 • Jika anda masih tidak berpuashati dengan keputusan yang dibuat, anda boleh menulis sama ada kepada Biro Pengantaraan Kewangan (Financial Mediation Bureau (FMB)) atau Bank Negara Malaysia. Anda boleh merujuk kepada pegawai di Unit Aduan Syarikat insurans yang berkaitan tentang saluran yang betul untuk mengendalikan aduan anda.
 • Aduan kepada FMB hendaklah dikemukakan dalam tempoh enam bulan dari tarikh keputusan muktamad syarikat insurans. FMB mengendalikan pertikaian antara pihak menuntut dengan syarikat insuransnya sendiri atau syarikat insurans pihak ketiga.
 • FMB merupakan sebuah badan bebas yang menyediakan saluran yang mudah dan berkesan bagi pengguna merujuk aduan atau pertikaian untuk penyelesaian sebagai alternatif kepada mahkamah.
 • Walau bagaimanapun, FMB tidak mengendalikan pertikaian yang melibatkan harga produk insurans dan isu pengunderaitan, kes fraud dan kes yang telah atau sedang dirujuk di mahkamah.
 • Aduan yang dirujuk kepada FMB adalah terhad kepada :-

a) RM 200,000 bagi polisi insurans motor dan kebakaran
b) RM 100,000 bagi polisi insurans yang lain
c) RM 5,000 bagi tuntutan kerosakan harta pihak ketiga

Sumber : insuranceinfo/Buletin Ringgit/Bank Negara Malaysia/Edisi 17/September 2011

Artikel Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button