Akta dan PerundanganKad KreditPengurusan HutangPengurusan KewanganPerangkap KewanganPinjamanTip dan Panduan

Cara OFS Menyelesaikan Pertikaian Kewangan

OFS merupakan SALURAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERTIKAIAN KEWANGAN yang melibatkan kerugian kewangan (financial losses) antara pengguna kewangan dan penyedia perkhidmatan kewangan.

Apakah itu Ombudsman?

“Ombudsman adalah orang atau badan bebas untuk menangani dan menyelesaikan pertikaian secara adil dan cepat, alternatif kepada mahkamah atau sebarang cara perundangan lain.”

Penyelesaian pertikaian yang ADIL, BEBAS dan MUDAH AKSES kepada semua pengguna kewangan.

Perkhidmatan OFS adalah PERCUMA dan tidak memerlukan perkhidmatan peguam.

Secara umumnya, Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (OFS) merupakan sebuah badan bebas dan sebahagian daripada rangka kerja perlindungan pengguna kewangan yang telah diluluskan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 sebagai operator Skim Ombudsman Kewangan.

Sejak pelaksanaan Skim Ombudsman Kewangan pada Oktober 2016 sehingga 31 Disember 2018, OFS telah menyelesaikan sebanyak 2,470 pertikaian.

OFS telah mengendalikan sejumlah 10,178 pertanyaan dan aduan pada tahun 2018, peningkatan sebanyak 16% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah ini, sebanyak 4,530 adalah aduan dan pertanyaan baharu. Bilangan ini telah meningkat lebih daripada 100% berbanding tahun 2017, berpunca daripada peningkatan kesedaran orang awam berkenaan kewujudan OFS. Daripada 4,530 aduan dan pertanyaan tersebut, 761 (17%) telah didaftarkan oleh OFS sebagai pertikaian yang layak. Selebihnya merupakan pertikaian yang bukan dalam bidang kuasa OFS seperti isu khidmat pelanggan, keputusan kredit dan sebagainya. Daripada 761 kes baharu yang didaftarkan pada 2018, 74% adalah pertikaian berkenaan insurans dan takaful; 25% merupakan pertikaian perbankan (termasuk perbankan Islam) dan 1% adalah pertikaian instrumen pembayaran.

Kes yang paling kerap didaftarkan ialah pertikaian berkaitan dengan insurans hayat atau keluarga, motor dan bukan motor.

Pertikaian berkenaan dengan kad kredit atau kad debit mengalami pengurangan drastik berbanding tahun 2017. Trend ini boleh dikaitkan dengan pelaksanaan sistem kad berasaskan PIN yang lebih selamat.

Kebanyakan kes yang telah didaftarkan pada tahun 2018 adalah dari kawasan Lembah Klang (57%) sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini diikuti oleh zon utara (18%), selatan (16%), pantai timur (5%) serta Sabah dan Sarawak (4%).

Pengguna kewangan individu memfailkan 93% daripada pertikaian yang diterima, sementara 7% telah difailkan oleh perusahaan kecil dan sederhana (PKS).

OFS mengambil pendekatan proaktif dalam berurusan dengan aduan yang diterima, termasuk memudahkan penyelesaian pada peringkat semakan. Bagi pertikaian di luar skop OFS, pegawai OFS biasanya akan merujuk pengguna kepada agensi yang berkaitan.

Satu daripada objektif utama OFS dalam proses penyelesaian pertikaian adalah untuk memastikan ketelusan. OFS sering berkongsi pandangan, pengalaman dan hasil penyelesaian pertikaian dengan semua pihak.

OFS juga senantiasa berusaha meningkatkan kesedaran mengenai fungsi OFS dalam kalangan pengguna kewangan.

Cara OFS Menyelesaikan Pertikaian Anda

  1. Langkah pertama, rujuk pertikaian anda kepada penyedia pekhidmatan kewangan (PPK).
  2. Tidak berpuas hati dengan keputusan atau tiada jawapan selepas 60 hari dari tarikh aduan anda kepada PPK?
  3. Failkan pertikaian anda kepada OFS jika pertikaian tersebut dalam bidang kuasa OFS.
  4. Pengurus kes akan berusaha untuk menyelesaikan pertikaian dan / atau mengeluarkan syor.
  5. Ombudsman akan menilai semula dan mengeluarkan keputusan muktamad.
  6. Jika anda tidak bersetuju dengan syor yang diberikan, anda boleh merujuk kepada ombudsaman untuk adjudikasi.
  7. Jika anda bersetuju dengan keputusan yang ditetapkan, kes anda akan ditutup.
  8. Jika anda tidak bersetuju, anda boleh mengambil tindakan lain termasuk proses perundangan atau timbang tara.

Pemerhatian Am

Berdasarkan kes-kes pertikaian yang dikendalikan, OFS mendapati pengguna kewangan pada umumnya tidak berpengetahuan luas tentang produk kewangan seperti insurans atau perbankan serta jarang membaca terma dan syarat-syarat polisi atau kontrak perjanjian produk yang dibeli.

Oleh itu, adalah penting bagi pengguna meluangkan masa untuk membaca terma produk dengan teliti dan bertanya dengan penyedia perkhidmatan kewangan jika tidak pasti mengenai ciri-ciri produk tersebut.

Pengguna harus berhati-hati dan mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk melindungi kad ATM atau kad debit/kredit dan maklumat pengguna. Mereka juga harus sentiasa berwaspada dengan sindiket penipuan atau scam yang semakin berleluasa.

Sumber: www.ofs.org.my/Buletin Ringgit/Bank Negara Malaysia/Edisi 109/Mei 2019

Artikel Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button