PenggunaPengurusan Kewangan

Biro Pengantaraan Kewangan (BPK)

Apakah Biro Pengantaraan Kewangan?

Biro Pengantaraan Kewangan (BPK) adalah sebuah badan bebas yang ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan pertikaian di antara anda dengan penyedia perkhidmatan kewangan anda dalam kalangan ahli-ahli BPK.

BPK menyediakan satu saluran yang percuma, cepat, mudah dan cekap untuk mengemukakan pertikaian sebagai alternatif kepada penyelesaian melalui mahkamah. Pertikaian tersebut mungkin berkaitan dengan Perbankan/Kewangan termasuk Perbankan Islam ataupun Insurans dan Takaful.

Bagaimana BPK boleh membantu pengguna?

SKOP

Semua aduan, pertikaian dan tuntutan selain daripada yang terdapat dalam senarai pengecualian. Kes-kes Perbankan/Kewangan (termasuk Perbankan Islam) yang diterima meliputi, antara lain, pertikaian yang berikut:

 • Pinjaman Peribadi atau Pembiayaan Peribadi-i
 • Pinjaman Perumahan atau Pembiayaan Perumahan-i
 • Mesin Teler Automatik (ATM)
 • Mesin Simpanan Tunai
 • Kad Kredit/Caj atau Kad Kredit-i/Caj-i
 • Sewa Beli atau Sewa Beli-i
 • Akaun Simpanan atau Akaun Simpanan-i
 • Akaun Semasa atau Akaun Semasa-i
 • Deposit Tetap atau Akaun Pelaburan Am-i/Khasi/Spesifik-i
 • Kiriman Wang
 • Perbankan Elektronik
 • Perbankan Internet

Bagi pertikaian yang melibatkan Insurans dan Takaful, BPK boleh membantu menyelesaikan pertikaian di antara pemegang polisi, pemegang sijil atau pihak yang membuat tuntutan dengan syarikat insurans atau pengendali takaful mereka mahupun pihak ketiga.

BIDANG KUASA

Bagi aduan, pertikaian atau tuntutan yang melibatkan kerugian kewangan, amaun yang dituntut tidak boleh melebihi:

 • Berkaitan dengan perbankan/kewangan : RM100,000 (kecuali bagi kes penipuan yang melibatkan instrumen pembayaran, kad kredit, kad caj, kad ATM dan cek yang melibatkan amaun tidak melebihi RM25,000)
 • Berkaitan dengan insurans/takaful : RM200,000 (Insurans/takaful motor dan kebakaran) RM100,000 (lain-lain) RM5,000 (kerosakan harta pihak ketiga)

PENGECUALIAN

BPK tidak akan mempertimbangkan aduan, pertikaian atau tuntutan mengenai penentuan harga umum, dasar produk/perkhidmatan ahli, keputusan kredit (kelulusan, penolakan dan penjadualan semula pinjaman), kes-kes penipuan (selain daripada kes-kes penipuan yang melibatkan instrumen pembayaran, kad kredit, kad caj, kad ATM dan cek bagi amaun tidak melebihi RM25,000), kes-kes yang melebihi had masa yang dibenarkan oleh undang-undang atau enam tahun dan kes-kes yang telah dibawa atau dirujuk ke mahkamah dan/atau penimbangtaraan.

IMPAK

Keputusan BPK wajib dipatuhi oleh penyedia perkhidmatan kewangan tetapi pengadu tidak wajib mematuhinya.

Bagaimana Membuat Aduan Terhadap Penyedia Perkhidmatan Kewangan?

Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan sila hubungi :

Biro Pengantaraan Kewangan
Tingkat 25, Dataran Kewangan Darul Takaful
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur
Telefon : 03-22722811
Faksimili : 03-22745752, 03-2274 2322
Laman sesawang : www.fmb.org.my
Alamat e-mel : enquiry@fmb.org.my

Sumber : Biro Pengantaraan Kewangan (BPK)/Buletin Ringgit/Bank Negara Malaysia/Edisi 20/Disember 2011

Artikel Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button