Pelan Perbelanjaan

Anda Ingin Beli Rumah Lelong?

Sejak kebelakangan ini, hartanah lelong menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari rumah pertama untuk dimiliki. Jika anda juga berhasrat untuk membeli hartanah yang dilelong, ketahui dahulu perkara penting supaya anda tidak mengalami kerugian.

Senarai Semak Sebelum Membeli Rumah yang Dilelong

Walaupun anda memperoleh rumah yang berharga rendah apabila membeli rumah yang dilelong, namun anda perlu berhati-hati kerana membeli rumah lelong juga mempunyai risikonya.

Berikut adalah senarai semak yang perlu anda beri perhatian. Membeli rumah mungkin suatu perkara yang anda lakukan sekali seumur hidup. Anda perlu melakukan senarai semak ini terlebih dahulu untuk memastikan proses pembelian berjalan lancar.

  1. Periksa keadaan rumah

Salah satu risiko terbesar rumah yang dilelong ialah pembida tidak dapat mengetahui susun atur dalaman rumah tersebut. Oleh itu, pembida mungkin tidak mengetahui keadaan rumah yang bakal dibida.

Pemeriksaan dan kajian mendalam terhadap rumah yang bakal dibeli merupakan suatu langkah yang amat penting. Walaupun anda mungkin tidak dapat melihat susun atur dalaman rumah, masih banyak faktor lain yang anda boleh beri perhatian sebelum membida rumah tersebut. Contohnya, lokasi rumah (sama ada di simpang jalan yang sibuk, berdekatan dengan pencawang elektrik atau pusat rawatan kumbahan) serta kawasan kejiranan tersebut.

  1. Kaveat

Kaveat (caveat) berasal dari bahasa Latin yang bermaksud ‘memberi amaran kepada seseorang’. Dari sudut hartanah, kaveat merupakan langkah sementara untuk melindungi hak hartanah tersebut. Kaveat persendirian bertujuan untuk melindungi hak individu di bawah perjanjian jual beli buat sementara waktu, dengan jangkaan tindakan undang-undang diambil selepas mendaftar kaveat tersebut. Jadi, kaveat akan menjadi penghalang kepada mana-mana proses, dari pendaftaran hinggalah ke pertukaran nama pemilik sewaktu kaveat ini berkuat kuasa.

Rumah yang dilelong berpotensi untuk memiliki kaveat persendirian. Jika hal ini berlaku, walaupun anda telah memenangi bidaan untuk membeli rumah tersebut, anda masih lagi perlu mencabar pihak ketiga (yang mendaftar kaveat persendirian). Ini kerana kaveat persendirian hanya boleh dibatalkan oleh:

  • Pengkaveat (individu yang mendaftar kaveat)
  • Pendaftar
  • Perintah mahkamah

Permohonan untuk membatalkan kaveat melalui perintah mahkamah boleh dibuat oleh pihak yang terganggu dengan kewujudan kaveat ini. Dalam kes ini, pembeli rumah lelong yang memiliki kaveat persendirian.

Selain itu, rumah lelong yang memiliki kaveat persendirian juga bermakna anda tidak boleh membiaya pembelian rumah tersebut dengan pinjaman perumahan. Hal ini berlaku kerana bank tidak akan meluluskan pinjaman jika adanya kaveat persendirian didaftarkan untuk sesebuah hartanah. Jika anda membeli dengan pembiayaan bank, anda dinasihatkan supaya tidak membida rumah lelong yang memiliki kaveat.

Malah, walaupun anda boleh menang bidaan dan mampu membayar nilai hartanah tersebut, anda masih lagi perlu ke mahkamah untuk mendapatkan perintah ke atas pihak ketiga bagi membatalkan kaveat tersebut. Proses ini akan menelan kos serta masa yang lama.

Jadi, sebelum membida, dapatkan pengisytiharan jualan dan carian hak milik hartanah. Maklumat ini boleh didapati daripada ejen bidaan, dan bakal membantu pembida dengan maklumat tambahan, termasuklah mengenai status kaveat. Maklumat seperti alamat rumah juga akan membolehkan pembida untuk pergi meninjau kawasan perumahan tersebut. Sedikit sebanyak anda mempunyai gambaran tentang persekitaran rumah meskipun anda tidak dapat masuk ke dalam rumah yang dibida.

  1. Pemaju

Salah satu maklumat yang perlu anda selidik sebelum membida rumah ialah pemaju hartanah tersebut. Jika nama hartanah masih di bawah nama pemaju, pembida perlu memeriksa sama ada syarikat pemaju masih lagi wujud ataupun tidak. Ingat, terma dan syarat kontrak pembidaan perlulah dibaca dan difahami dengan teliti. Jika pemaju muflis dan syarikatnya telah dilikuidasi, pemindahan hak milik kepada nama anda selepas memenangi bidaan bakal menjadi rumit.

  1. Jenis pegangan hak milik: Hak milik pajakan atau hak milik kekal

Akhir sekali, ketahui juga jenis pegangan hak milik rumah lelong tersebut, sama ada hak milik pajakan ataupun hak milik kekal. Bagi status hak milik pajakan, semak dengan bank untuk mengetahui sama ada anda layak bagi memohon pinjaman perumahan ataupun tidak. Jika baki tempoh pajakan kurang dari 50 tahun, sesetengah bank mungkin tidak akan meluluskan permohonan pinjaman. Malah, jika pinjaman tersebut diluluskan, ia mungkin dikurangkan; jika anda layak untuk pinjaman 30 tahun, anda mungkin hanya menerima pinjaman 25 tahun sahaja.

Apabila sesebuah rumah dilelong, bank hanya akan mengambil jumlah tertunggak, dan bakinya akan dipulangkan kepada peminjam.

Sebagai contoh, rumah Ahmad dilelong pada harga RM1.4 juta. Tetapi, jumlah pinjaman tertunggak kepada bank hanya RM300,000. Jadi, selepas rumah dilelong, baki RM1.1 juta akan dipulangkan kepada Ahmad kerana bank hanya akan menuntut baki tertunggak itu sahaja.

Bagi mereka yang berpengalaman dalam membeli hartanah, sama ada yang baru, sub-sale, ataupun rumah yang dilelong, telah biasa menghadapi beberapa risiko seperti yang dinyatakan di atas. Jadi, dapatkan maklumatmaklumat yang diperlukan supaya anda benar-benar bersedia sebelum membuat pembelian melalui rumah lelong.

Sumber: Buletin Ringgit/Bank Negara Malaysia/Edisi 92/Disember 2017

Artikel Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button